شبکه ملی کتابهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و فناوری ایران

شبکه ملی کتابهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و فناوری ایران:

شبکه های کتابشناختی که گاهی فهرستگان یا فهرست مشترک روی خط نامیده می‌شوند، فهرست‌های چندین موسسه یا سازمان را در یک پایگاه اطلاعاتی قرار می‌دهند. این شبکه نخستین شبکه کتابشناختی ایران است که در سال 1384توسط کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی تاسیس گردیده است. شبکه کتابشناختی ایران شامل کتابهای فارسی و غیر فارسی است که در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران موجود می‌باشند. از این شبکه می‌توان برای شناسایی آثار کتابشناختی و امانت بین کتابخانه‌ای استفاده کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید